Centrum psycho-somatiek

Psychiatrie

“Als ziekte baas over de mens is geworden, helpen wij mensen weer baas over de ziekte te worden.”

Nella Croese
(klinisch psycholoog/psychotherapeut)

Leren omgaan met klachten

Centrum Psychosomatiek is bedoeld voor patiënten waarbij psychische en lichamelijke klachten gezamenlijk optreden. Dat kan eenvoudig te duiden zijn: iemand heeft kanker en heeft daar psychisch veel last van. Echter, bij het merendeel van de patiënten ligt het ingewikkelder. Er zijn (vage) lichamelijke klachten waar na veelvuldig onderzoek geen duidelijke verklaring voor te vinden is (SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten). Centrum Psychosomatiek leert de patiënt omgaan met de klachten, waardoor de klachten verminderen en de mentale conditie verbetert.


Werkwijze

Centrum Psychosomatiek gaat uit van de overtuiging dat lichaam en psyche verwant zijn en elkaar onderling beïnvloeden. Behandelingen (zowel individueel als in groepsverband) zijn gericht op somatische comorbiditeit (het naast elkaar voorkomen van verschillende lichamelijke aan-doeningen). Ze worden doorlopend aangepast aan en toegespitst op de behoefte van de patiënt. Centrum Psychosomatiek bouwt aan een expertisecentrum. Daarin werken GZ-psychologen en klinisch psychologen aan wetenschappelijk onderzoek en verdieping van de deskundigheid.

Winst

Indien er geen lichamelijke oorzaak voor de klachten is gevonden en er medisch-technisch niets meer te doen valt, krijgen patiënten die handvatten die ze nodig hebben. Daarmee zijn ze in staat om eigen gedrag en emoties te begrijpen en te sturen. Dit geeft grip op het leven en zal de kwaliteit van leven verhogen.

Cijfers

De doelgroep is mensen met psychische en psychiatrische problematiek in combinatie met een somatisch probleem. Per jaar worden er op de locatie Apeldoorn 1.320 nieuwe patiënten gezien.

Betrokken specialismen

  • interne geneeskunde
  • neurologie
  • oncologie
  • revalidatie