Dialyse Centrum Apeldoorn,
conservatieve therapie

Interne geneeskunde

“Niet willen dialyseren is afhankelijk van de situatie, niet van de leeftijd.”

Margreet Trekop
(afdelingshoofd Dialyse
Centrum Apeldoorn)

Geen dialyse… en dan?

Op de Nierwijzerpoli worden mensen voorbereid bij wie in de toekomst een nierfunctievervangende therapie aan de orde kan zijn. Sinds 2016 gaat de Nierwijzerpoli actief met patiënten in gesprek over hun behandelwensen. Het niet-starten met dialyse (conservatieve therapie) is een van de therapievormen. In open en eerlijke gesprekken, waaronder tijdens een huisbezoek, wordt gekeken naar de mens zelf, zijn situatie, wensen en mogelijkheden. Uitgangspunt is dat de patiënt zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven heeft.


Werkwijze

Patiënten die kiezen voor deze conservatieve therapie werden voorheen terugverwezen naar de huisarts of de polikliniek Interne geneeskunde. Nu blijft de Nierwijzerpoli deze patiënten multidisciplinair begeleiden en ondersteunen. Elke patiënt komt eens per 3 maanden op de poli en ziet daar de dialyseverpleegkundige, de nefroloog en de diëtist. Op verzoek wordt de frequentie aangepast. Consultatie door medisch maatschappelijk werk en palliatief team kan laagdrempelig gerealiseerd worden. De patiënt kan met vragen tussentijds altijd telefonisch terecht bij de nierwijzerverpleegkundige.

Winst

Met een multidisciplinaire aanpak wordt recht gedaan aan de hoogwaardige zorg die deze specifieke patiëntengroep verdient. Vaak gaat het om kwetsbare ouderen of mensen met comorbiditeit (het naast elkaar voorkomen van verschillende aandoeningen). Met openheid in het gesprek en extra aandacht komt Gelre ziekenhuizen aan de behoeften tegemoet.

Cijfers

Er zijn gemiddeld 70 tot 90 patiënten in behandeling op de Nierwijzerpoli. Hiervan worden conservatief behandeld:

2016:12 patiënten

2017:8 patiënten

2018 (tot en met mei): 13 patiënten

Betrokken zorgverleners

  • medisch maatschappelijk werk
  • nefrologen
  • dialyseverpleegkunde
  • diëtetiek