Expertise
centrum
Ouderen geneeskunde

Geriatrie

“Wetenschap en kwaliteit van zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Barbara van Munster
(internist-geriater)

Bewustwording en deskundigheidsbevordering

Het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde (ECO) is een specialistisch centrum waar expertise en kennis over de beste zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis gebundeld is. De kennis wordt vergaard door onder andere wetenschappelijk onderzoek waarbij de doelgroep zelf betrokken is. De gemeten resultaten en innovatievoorstellen dragen bij aan bewustwording en deskundigheidsbevordering binnen het ziekenhuis. De bijdragen zijn praktisch en multidisciplinair van aard en sluiten aan bij de ervaringen van de oudere patiënt. Hiermee kunnen alle disciplines binnen het ziekenhuis bijdragen aan een positieve benadering in de gezondheidszorg voor ouderen: de focus op veerkracht in plaats van op kwetsbaarheid.


Werkwijze

De zorg voor (kwetsbare) ouderen heeft een andere aanpak nodig dan zorg voor mensen zonder geriatrische problemen. Het bewustzijn hiervan en kennis hiervoor bereik je niet door in het algemeen iets te lezen over geriatrie en bijbehorende zorgaanpak. Het heeft meer impact als je resultaten meet en onderzoek doet binnen je eigen vakgebied, op je eigen afdeling, met eigen mensen en in je eigen patiëntenpopulatie. ECO werkt daarvoor samen met alle disciplines in het ziekenhuis. ECO ondersteunt door vraagstukken uit de praktijk te vertalen naar een praktisch haalbaar project. Hierdoor ontstaat bewustwording en kan concreet worden gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg bij ouderen.

Winst

Met een multidisciplinaire aanpak wordt recht gedaan aan de hoogwaardige zorg die deze specifieke patiëntengroep verdient. Vaak gaat het om kwetsbare ouderen of mensen met comorbiditeit (het naast elkaar voorkomen van verschillende aandoeningen). Met openheid in het gesprek en extra aandacht komt Gelre ziekenhuizen aan de behoeften tegemoet.

Cijfers

Het gaat hier niet om aantallen, maar om integratie in de dagelijkse zorg. ECO streeft ernaar zowel alle disciplines in het ziekenhuis als alle ouderen (poliklinisch en klinisch) te bereiken.

Betrokken zorgverleners

  • alle specialismen in het ziekenhuis
  • academische link met Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO)
  • structurele samenwerking met het Kennisinstituut van Federatie Medisch Specialisten op het gebied van richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten