Foetaal Alcohol Syndroom Polikliniek

Kind en jeugd

“Al jaren op zoek naar een diagnose en dan valt na één bezoek alles op zijn plek!”

Effect van alcohol

Als een vrouw tijdens de zwangerschap alcohol drinkt, heeft dat grote invloed op de hersenen van het ongeboren kind. We spreken over een Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) als er sprake is geweest van prenatale alcohol blootstelling en er op drie terreinen een aantal afwijkingen bestaan:

1. vertraagde groei

2. afwijkingen in het gezicht

3. neurologisch disfunctioneren zoals te zien is in onder andere:

- ontwikkelingsachterstand

- leer- en denkproblemen

- moeite met prikkelverwerking

- regulatieproblemen


Wanneer niet op alle terreinen kenmerken aanwezig zijn, spreken we van de Foetaal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). Er is in ons land op het gebied van FAS(D) weinig expertise beschikbaar. Gelre ziekenhuizen is met de Foetaal Alcohol Syndroom Polikliniek (FAS poli) het enige ziekenhuis in Nederland waar FAS-patiënten terecht kunnen.

Werkwijze

Op de FAS poli zien de GZ-psycholoog en de kinderarts kinderen en volwassenen uit het hele land. Zij doen respectievelijk een uitgebreide ontwikkelingsanamnese en een lichamelijk onderzoek. Aan het einde van het consult wordt de diagnose direct besproken. Sinds de start in 2006 is het aantal verzoeken voor consultatie en diagnose flink gegroeid. De betrokken zorgverleners hebben de ambitie voor uitbreiding. Niet alleen qua aantal patiënten, maar ook op het gebied van nazorg, neuropsychologische screening en wetenschappelijk onderzoek.

Winst

Op de FAS poli zien de GZ-psycholoog en de kinderarts kinderen en volwassenen uit het hele land. Zij doen respectievelijk een uitgebreide ontwikkelingsanamnese en een lichamelijk onderzoek. Aan het einde van het consult wordt de diagnose direct besproken. Sinds de start in 2006 is het aantal verzoeken voor consultatie en diagnose flink gegroeid. De betrokken zorgverleners hebben de ambitie voor uitbreiding. Niet alleen qua aantal patiënten, maar ook op het gebied van nazorg, neuropsychologische screening en wetenschappelijk onderzoek.

Cijfers

Doelgroep: Kinderen en volwassenen waarbij het vermoeden van FAS(D) bestaat. Voorwaarde is dat het bekend moet zijn dat de moeder tijdens de zwangerschap alcohol heeft gedronken. Het gaat om 65 tot 70 patiënten per jaar.


Betrokken zorgverleners

  • kindergeneeskunde
  • GZ-psychologie
  • psychodiagnostiek
  • (geestelijke) gezondheidszorg in de regio