Gelre
Mamma-
centrum

Chirurgie

“Snelle toegang, snelle doorloop, snel zekerheid.”

Jean Klinkenbijl (chirurg)

De uitslag binnen een dag

Vrouwen met een vermoeden op borstkanker willen zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Daarom is het Mammacentrum opgericht. Alle processen zijn rondom de patiënt georganiseerd. Er is een dedicated team waarvan ieder lid vanuit zijn vakgebied de patiënt van begin tot eind verzorgd, behandeld en begeleid. Daardoor hebben vrouwen binnen een dag na verwijzing door huisarts of bevolkingsonderzoek uitslag. Door de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, sluit Gelre ziekenhuizen met het Mammacentrum direct aan bij de beleving van de vrouw.


Werkwijze

De doorverwezen patiënt komt direct bij de radioloog. Deze stelt een diagnose op basis van de röntgenfoto en eventueel echografie van de borst. In geval van een afwijkende bevinding wordt een weefselpunctie gedaan die de patholoog direct onderzoekt. De vrouw krijgt diezelfde middag de uitslag. Bij 1 op de 5 vrouwen is er sprake van een kwaadaardige afwijking. De eerste behandeling start in principe binnen 2 tot 3 weken. Hierbij is rekening gehouden met de tijd die de patiënt nodig heeft om besluiten te nemen en zaken te verwerken. Gedurende het hele medische traject wordt ervoor gezorgd dat de patiënt zich gezien en gehoord voelt. Dat betekent dat informatie niet alleen correct en op de het juiste moment, maar bovenal op empathische wijze wordt besproken.

Winst

De betrokken en gedreven medewerkers en de benodigde on-derzoeks- en behandelmogelijkheden van het Mammacentrum zorgen ervoor, dat de patiënt door de snelle toegang en de snelle door-loop binnen een dag weet of zij al dan niet borstkanker heeft. De periode van onzekerheid is hiermee zo kort mogelijk gemaakt.

Cijfers

Ieder jaar worden ongeveer 2.000 patiënten met borstafwijkingen gezien. Hiervan kregen het afgelopen jaar meer dan 400 nieuwe patiënten de diagnose borstkanker. Uit de NBCA* blijkt het aantal geopereerde patiënten in Gelre ziekenhuizen:

2015 331

2016 330

2017 435

*NABON Breast Cancer Audit - deze audit registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en -behandeling en de resultaten daarvan.

Betrokken zorgverleners

  • chirurgie
  • radiologie
  • pathologie
  • interne oncologie
  • radiotherapie
  • plastische chirurgie
  • klinische genetica
  • nucleaire geneeskunde