Oncology Data Network

Ziekenhuis apotheek

“Met deelname aan het Oncology
Data Network toont Gelre haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om dure geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk te houden.”

Peter Lerk
(ziekenhuisapotheker)

Gepast gebruik

Dure geneesmiddelen vormen een steeds grotere kostenpost voor het ziekenhuisbudget. Op dit moment is dat ongeveer 10%. Het merendeel (86%) van de dure geneesmiddelen zijn de oncolytica (kankermedicijnen). Op verschillende niveaus wordt gewerkt aan oplossingen voor de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van deze medicijnen: de prijs en het gepast gebruik. Voor een acceptabel niveau van de prijs wordt internationaal, landelijk en regionaal samengewerkt. Voor het onderzoek naar gepast gebruik is (nog) geen algemene, goede en betrouwbare informatie beschikbaar. Inmiddels is er een Europees initiatief: Collaboration for Oncology Data in Europe (CODE) project. Gelre ziekenhuizen gaat hieraan meedoen. Hiermee neemt Gelre ziekenhuizen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gepast gebruik. Dat wil zeggen: het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt, in de juiste dosering, op het juiste moment en niet langer dan nodig. Duur als het moet, goedkoop als het kan.


Werkwijze

Gelre ziekenhuizen is het eerste ziekenhuis (van de drie tot vier) in Nederland dat start met het onderzoek om gegevens aan het Oncology Data Network te leveren. Alle gegevens van alle deelnemende ziekenhuizen in Europa worden verzameld, geanalyseerd en verrijkt teruggegeven. Daarmee kan Gelre bekijken hoe zij het doet ten opzichte van andere ziekenhuizen. Met de uitkomsten kunnen er concrete stappen gezet worden om gebruik van kankermedicijnen te vergelijken en waar nodig aan te passen.

Winst

Met deelname aan dit project toont Gelre ziekenhuizen aan de zorgverzekeraar dat zij gepast met dure oncoly-tische geneesmiddelen wil omgaan. Het zieken-huismanagement en de vakgroepen beschikken straks over real time verbruiksoverzichten, waardoor het ver-bruik en toepassing van deze dure geneesmiddelen beter kan wor-den gestuurd.

Niet in de laatste plaats levert het winst voor de patiënt op, omdat hij of zij op de beste manier wordt behandeld.

Cijfers

In Nederland wordt 2 miljard euro uitgegeven aan dure geneesmiddelen. Bij Gelre wordt circa 28 miljoen besteed aan geneesmiddelen (2017), waarvan 24 miljoen dure geneesmiddelen. 20 miljoen van de dure geneesmid-delen betreffen de oncolytica (kankermedicijnen).

Betrokken specialismen

  • interne geneeskunde
  • oncologie
  • longartsen
  • ziekenhuisapotheek