Barett
Expertise
Centrum

Maag-, darm- en leverziekten

“Het Barrett Expertisecentrum is het resultaat van een team dat alles in het werk stelt slokdarmkanker te voorkomen.”

Joost Scherpenisse
(MDL-arts)

Opsporing en preventie

Een Barrett slokdarm ontstaat door het terugstromen van maagzuur in de slokdarm (reflux). Daardoor verandert het slijmvlies, wat een verhoogd risico op slokdarmkanker geeft. Veel mensen hebben deze aandoening, maar de veranderingen die uiteindelijk tot kanker leiden komen maar weinig voor. Daar­door heeft niet elke ziekenhuis in Nederland hiervoor de kennis en behandelmogelijkheden in huis. Om deze reden zijn er acht speciale expertisecentra in Nederland. Gelre ziekenhuizen opent dit jaar het negende. Het heeft de expertise in het herkennen van vroege vormen van kanker, wat niet eenvoudig is. En zij biedt verschillende behandelingen voor vroege vormen van slokdarmkanker en voorstadia daarvan.


Werkwijze

Preventie, opsporing en behandeling van vroegcarcinomen (tumoren) en hun voorstadia van het maagdarmkanaal zijn belangrijke speerpunten van de vakgroep maag-, darm- en leverziekten (MDL). Samen met de vakgroep chirurgie wordt een ‘Up-per GI Centrum’ (Maag- en Slokdarmcentrum) opgericht. De chirurgen opereren slokdarm- en maagkanker al langere tijd en zijn hierin een van de grootste centra in Nederland. Door hieraan een expertisecentrum voor Barrett behandeling toe te voegen, ontstaat een compleet aanbod van kennis en behan-delmogelijkheden.

Behandeling gaat door met een dunne buis of slang in het li-chaam te kijken (endoscopie). Afhankelijk van de bevindingen wordt weefsel weggenomen of met elektromagnetische stra-ling weggebrand. Ook andere endoscopische technieken zijn mogelijk. Dit alles gaat in nauw overleg met de patiënt.

Winst

Opsporing van ongewenste veranderingen in een Barrett slokdarm en behandeling van vroegcarcinomen en voorstadia voorkomt uitgebreide en intensieve oncologische behandelingen. Bovendien verbetert de prognose van de getroffen patiënten. Vaak kan de slokdarm worden behouden. Dat is heel belangrijk voor de kwaliteit van leven voor deze patiëntengroep. Met het Barrett Expertisecentrum profileert Gelre ziekenhuizen zich als verwijscentrum voor ziekenhuizen in de regio.

Cijfers

Barrett slokdarm komt voor bij 3-5 % van de mensen. Er is dus een surveillancegroep van enkele honderden patiënten in de regio.

De kans op slokdarmkanker of een voorstadium hiervan ligt op 0,3 % per jaar. Dit kan bijvoorbeeld bij een 50-jarige oplopen tot 10% als hij 80 jaar is.

Het streven van het Barrett Expertisecentrum in Apeldoorn is om 20 tot 25 nieuwe patiënten per jaar te behandelen.

Betrokken zorgverleners

  • vakgroep MDL
  • endoscopie
  • klinische pathologie
  • gastro-intestinale chirurgie
  • oncologie