BeterDichtbij app

Gelre algemeen

“Met de BeterDichtbij app is direct contact met het ziekenhuis binnen handbereik.”

Ester Spitholt
(projectleider BeterDichtbij)

Direct contact tussen zorgverlener en patiënt

Contact tussen zorgverlener en patiënt bestaat uit persoonlijke ontmoetingen en telefoongesprekken. Daarnaast wordt gecommuniceerd via post. Deze contactmomenten zijn voornamelijk op afgesproken tijden of nemen de nodige tijd in beslag. In ons huidige digitale tijdperk is er steeds meer behoefte aan direct, snel en laagdrempelig communiceren op het moment waarop dit zender en ontvanger het beste uitkomt. Daarom doet Gelre ziekenhuizen mee aan BeterDichtbij, een initiatief van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). De app op mobiele telefoon of computer is geen vervanging van bestaande communicatiemiddelen, maar juist een waardevolle toevoeging.


Werkwijze

De arts of verpleegkundige biedt de app aan patiënten aan. Dat zijn mensen die gewend zijn aan digitaal contact via app of mensen die het handig vinden om op deze manier met het ziekenhuis te communiceren. De patiënt kan wanneer het hem uitkomt niet-acute medische vragen stellen over zijn ziekte/aandoening, eventueel ondersteunt met een foto. Vervolgens kan de arts of de gespecialiseerd verpleegkundige antwoord uitleg geven op het moment dat het schikt. Er is wel een reactietermijn afgesproken. Dit alles gebeurt via veilige systemen en met het belang van privacy voorop.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid thuisarts.nl van de NHG te raadplegen. Dit is de grootste medische website in Nederland met betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.

Winst

Het voordeel voor de patiënt bestaat eruit dat hij zijn medische vraag kan appen op het moment dat het hem uitkomt. Het geeft het gevoel de zorgverlener direct bij de hand te hebben. Appen in plaats van bellen betekent minder telefonische belasting voor het ziekenhuis. Ook kan de zorgverlener een appje sturen om te checken hoe het met de patiënt gaat. Het geven van een uitslag via de app kan zelfs een (telefonisch) consult voorkomen. Het is een eenvoudige handeling waarmee op een eenvoudige wijze informatie over de patiënt in te winnen is.

Cijfers

In principe kan elk specialisme in het ziekenhuis via de app communiceren met de patiënt. Op dit moment zijn de afdelingen Fertiliteit, Longziekten, Kind & Jeugd en Cardiologie bezig met de implementatie. In de loop van dit jaar en volgend jaar volgt de uitrol over het gehele ziekenhuis.

In totaal hebben bijna 500 patiënten een uitnodiging gekregen om aan de app mee te doen. Ruim driekwart heeft de app geïnstalleerd.

Betrokken zorgverleners en instanties

  • Alle specialismen binnen Gelre ziekenhuizen
  • —BeterDichtbij