Predocs

Cardiologie

“PREDOCS voorkomt complicaties achteraf; better in, better out.”

Wendy Tuenter
(operationeel leidinggevende op
de Cardiac Care Unit/Eerste Hart Hulp)

Goede conditie

Oudere patiënten ontwikkelen na cardiochirurgie vaak complicaties zoals een delier, depressie, decubitus en infecties. Dat belemmert het herstel en veroorzaakt cognitieve en functionele achteruitgang. Uiteindelijk leidt dit tot een lager gezondheidsniveau en verminderde kwaliteit van leven. De kwetsbare oudere heeft vaak al te maken met een verlaagd gezondheidsniveau voor de opname, waardoor de kans op complicaties na de operatie toeneemt. Daarom is het van belang om voor opname en operatie de patiënt in een zo goed mogelijke gezondheidssituatie te brengen. Dat kan met PREDOCS (Prevention Decline Older Cardiac Surgery). Daarmee neemt de kans op complicaties na cardiochirurgie af.


Werkwijze

Met het PREDOCS-programma start de patiënt zo’n vier tot vijf weken vóór opname in de thuissituatie met de voorbereiding. De cardiologie verpleegkundige geeft daarvoor in een poliklinisch gesprek adviezen op het gebied van voeding, beweging en leefregels. De goede voorbereiding zorgt voor een optimale conditie tijdens de operatie en een voorspoedig herstel.


Het PREDOCS-project is sinds januari 2017 van start gegaan in twaalf Thoraxcentra in Nederland. Gelre Apeldoorn zal het eerste verwijzende perifere ziekenhuis zijn en daar-mee een voorbeeldfunctie vervullen voor andere perifere ziekenhuizen.

Winst

Voor de patiënt:

  • verminderde kans op complicaties
  • sneller herstel
  • hogere kwaliteit van leven
  • nauwere betrokkenheid bij eigen ziekteproces door zelfmanagement
  • mogelijk kortere opnameduur


Zorgkosten zullen verminderd worden door:

  • afname van de ligduur
  • voorkomen van consulten van andere disciplines
  • minder tijdelijke opnames na ontslag
  • betere doorstroming, waardoor meer patiënten behandeld kunnen worden

Cijfers

De doelgroep bestaat uit de kwetsbare ouderen (65 jaar en ouder) die een openhartoperatie moeten ondergaan. Er zullen op jaarbasis circa 130 patiënten in de PREDOCS komen.

Betrokken specialismen

geriatrie

diëtetiek

fysiotherapie

cardiologie