Integrale verloskunde

Gynaecologie

“Het gedeelde patiëntendossier is de absolute parel in de integrale verloskundezorg.”

Geerte van de Pol (gynaecoloog)

Kwetsbaar moment ondervangen met gedeeld

patiëntendossier

Door het acute karakter van verloskunde is het uitermate belangrijk dat er bij overdacht van patiëntgegevens tussen de eerstelijns verloskundige en het ziekenhuis geen informatie verloren gaat. De rode draad hierin is dat alle betrokken zorgverleners inzicht hebben in de gezondheidstoestand van de patiënt, haar situatie en de wensen die er rondom de bevalling zijn. Bijna alle zwangere vrouwen starten onder begeleiding in de eerste lijn. Uiteindelijk bevalt 70% in de tweede lijn. Het grootste deel van de overdrachten is rondom het meest kwetsbare moment: de bevalling.


Daarom is er vanuit de landelijke overheid, maar ook vanuit de beroepsverenigingen van gynaecologen en verloskundigen aangedrongen op een zorgstandaard voor integrale zorg. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gedeelde patiëntendossier. Gelre ziekenhuizen is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die dit al succesvol heeft ingevoerd in het Verloskundige Samenwerkingsverband.


Werkwijze

De integrale zorg krijgt op verschillende manieren vorm. Door te werken in hetzelfde elektronische patiëntendossier in de eerste en de tweede lijn ontstaat een soepele overdracht en is er nooit verlies van belangrijke gegevens. Een ander onderdeel van de integrale zorg is een gezamenlijke bespreking met eerste- en tweedelijns zorgverleners. Hierbij worden alle zwangeren besproken en een zorgplan opgesteld. Hierdoor is shared care mogelijk, waarbij de eerste lijn vooral care kan geven en de tweede lijn vooral cure en diagnostiek.

Betrokken zorgverleners

Eerste- en tweedelijns zorgverleners in de verloskunde


Cijfers

Gelre ziekenhuizen heeft ongeveer 1.850 bevallingen en rond de 11.000 eerste polibezoeken per jaar.


Winst

Door te werken in hetzelfde dossier is er geen verlies van gegevens bij overdracht van zwangere patiënten in de hele keten. De kans op complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling neemt daardoor af.