Kinder neurologie

Neurologie

“Het mooiste compliment ooit kreeg ik van een patiëntje dat zei ‘dokter Cats praat echt met mij’.”

Elisabeth Cats (kinderneuroloog)

Gezamenlijke behoefte

De kinderneuroloog houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van kinderen met een ziekte van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en/of spieren. Ouders van patiënten, kindergeneeskunde en neurologie van Gelre ziekenhuizen, kinderneurologen elders (WKZ Utrecht) en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) deelden een gezamenlijke behoefte. Dat was een kinderneuroloog in de omgeving Apeldoorn. Net zoals er ook al een kindercardioloog en een kinder-MDL arts is. Gelre ziekenhuizen springt in op die behoefte met een kinderneuroloog binnen de eigen muren.


Werkwijze

Kinderen worden doorverwezen als zij bijvoorbeeld last hebben van achterstand in de ontwikkeling, hoofdpijn, epilepsie en bewegings-, gedrags- en/of slaapproblemen. Na lichamelijk onderzoek en gesprekken met de ouders volgt een diagnose en een behandelplan. Door korte lijnen en een goed kinderneurologisch netwerk binnen Nederland, kan er snel overleg plaatsvinden over diagnose en vervolgtraject. Denk hierbij aan:

betrokken vakgebieden binnen Gelre ziekenhuizen

revalidatiecentrum Klimmendaal

kinderfysiotherapeuten


Kinderneurologie heeft de ambitie om in het landelijk expertisecentrum Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC) een afdeling voor kinderen op te zetten. Immers, 0,5% tot 5% van de kinderen heeft last van duizeligheid. Omdat diagnostiek lastig is, kan een expertisecentrum voor kinderen een belangrijke rol spelen.

Winst

  • korte reistijd voor zieke kinderen en hun ouders
  • snel gezien kunnen worden bij vragen/klachten
  • kennis kinderneurologie neemt toe bij arts-assistenten kindergeneeskunde en neurologie
  • kwaliteit van de poli kindergeneeskunde wordt hoger door nieuw aandachtsgebied naast de al langer aanwezige aandachtsgebieden kindercardiologie, kinder-MDL en metabole ziekten bij kinderen

Cijfers

De kinderneuroloog ziet ongeveer 600 kinderen per jaar.

Betrokken zorgverleners

  • Klimmendaal kinderrevalidatie
  • kindergeneeskunde
  • kinderpsychologie
  • kinderfysiotherapie kinderpoli
  • orthopedie