Gelre vooruit

Feiten en cijfers

Voorwoord

Met veel trots presenteer ik u dit digitale magazine, Gelre Vooruit. In dit magazine toont Gelre ziekenhuizen 17 voorbeelden van topklinische medisch specialistische zorg die wij als een van de weinige in Nederland leveren. Daarbij gaat het om zorg die wij zo ingericht hebben dat de patiënt sneller en beter naar huis kan of de zorg thuis kan ontvangen in plaats van in het ziekenhuis. Ook helpen nieuwe technologieën ons de kwaliteit nog verder te verbeteren en fouten te voorkomen. Zorg waarin meerdere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis samenwerken, omdat dit betere uitkomsten voor de patiënt oplevert. Daarbij houdt Gelre ziekenhuizen rekening met het veranderende zorglandschap en neemt het rekenschap voor haar maatschappelijke rol. Een belangrijk uitgangspunt is dat de zorg die wij verlenen toegevoegde waarde moet hebben voor de patiënt. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit magazine. Wilt u meer weten? Op onze website staan nog meer mooie voorbeelden van zorg die wij graag met u delen.

Met vriendelijke groet,

Dr. M.A. (Michel) Galjee

Voorzitter Raad van Bestuur