Brede Blik Poli

Kind en jeugd

“Met gebundelde aandacht, kennis, empathie en daadkracht geven wij kind en ouders snel duidelijkheid en ondersteuning voor de toekomst.”

Debby Boswerger
(onderzoeker Brede Blik Poli)

Het effect van (vage) klachten

Kinderen die (vage) lichamelijke klachten hebben, ervaren vaak beperkingen op het gebied van sociale contacten, sport, school en eventueel stage of werk. Soms kunnen specialisten geen medische oorzaak voor de klacht vinden. Maar de klacht is er wel en het negatieve effect ervan ook. De Brede Blik Poli bekijkt vanuit drie disciplines of er toch een lichamelijke oorzaak voor de klacht is. Is die er, dan volgt behandeling daarvan. Is er geen feitelijk lichamelijke oorzaak, dan geeft dat ouders en kind een gerust gevoel. Dat geeft rust en ruimte om zich te kunnen richten op het aanpakken van de klacht en de gevolgen vanuit andere perspectieven.


Werkwijze

‘Brede Blik’ slaat op het feit dat er vanuit meerdere invalshoeken naar de klacht van het kind wordt gekeken. Het eerste bezoek bestaat uit drie afspraken met drie zorgverleners: de kinderarts, de kinderfysiotherapeut en de kinderpsycholoog. Zij bespreken hun bevindingen en vormen een totaalbeeld van het probleem. Binnen 24 uur is er een conclusie en een concreet plan van aanpak. Daarmee kunnen kind en ouders verder. Dat kunnen vervolgbezoeken aan de polikliniek zijn of een verwijzing naar andere zorgverleners. Het streven is altijd het kind met goede tips en handvatten snel het dagelijks leven weer te laten oppakken.

Winst

Door bundeling van kennis (brede blik) en concrete aanpak is er snel een duidelijk plan om klachten te verminderen en soms zelfs te verhelpen. Omdat er einde komst aan de (medische) zoektocht naar oorzaken van klachten, kan het kind weer de regie nemen over eigen lichaam en functioneren, en leidt dit tot kostenbesparing.

Tijdens de multidisciplinaire overleggen over het kind, worden direct ook de algemene aanpak en voortgang van de Brede Blik Poli onder de loep genomen. Zo is er continu aandacht voor verbetering en verdere ontwikkeling. Bovendien zorgt het voor behoud van het laagdrempelige onderlinge contact tussen betrokken zorgverleners.

Cijfers

De Brede Blik Poli ziet jaarlijks 300 kinderen in de leef-tijd van 4 tot en met 17 jaar. Vaak gaat het om kinderen met een combinatie van diverse klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn en moeheid, die leiden tot functioneringsuitval in het dagelijkse leven.


In Apeldoorn zijn 7 spreekuren per maand

In Zutphen zijn 3 spreekuren per maand.

Betrokken zorgverleners

  • kindergeneeskunde
  • kinderpsychologie
  • kinderfysiotherapie
  • op indicatie: CJG, diëtetiek, kinderpsychiatrie,
    collega deel-specialisaties